Obiectivele disciplinei

·       Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernemental şi înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale în spaţiul public

·       Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului nonguvernemental

·       Prezentarea problematicii şi a domeniilor de maxim interes pentru diagnoza sectorului nonguvernamental.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

Să cunoască și să înțeleagă conceptele și teoriile legate de sectorul neguvernamental non-profit

 Să utilizeze cunoștințele de baza din domeniul neguvernamental pentru explicarea și interpretarea fenomenului asociativ la nivel național și international

Să elaboreze proiecte profesionale utilizând principiile și metodele consacrate ale domeniului neguvernamental

Să realizeze prezentări bine documentate și să participe la dezbateri în grupuri restrânse cu privire la temele abordate la curs.