fd_Ideologii politice_ZI.pdffd_Ideologii politice_ZI.pdf

Cursul de ”Ideologii politice” reprezintă o introducere în domeniul comunicării politice. Această disciplină va familiariza studenții cu principalele concepte utilizate în spațiul politic și le va permite să înțeleagă natura identităților politice – care devin astăzi tot mai relevante în înțelegerea modului în care sunt construite strategiile de comunicare.

Printre competențele profesionale pe care studentul le va dobândi în urma parcurgerii acestui curs se numără: înţelegerea limbajului și a conceptelor specifice domeniului ideologiilor politice (e.g. spectru ideologic, reductori de complexitate ideologică, post-ideologii etc.) şi utilizarea acestora în domeniul comunicării, dezvoltarea abilităţilor de analiză și de comparație între diferite ideologii și organizațiile politice, identificarea, înțelegerea și utilizarea teoriilor cu privire la ideologii politice. Totodată, studenții își vor dezvolta abilităţile de analiză şi de utilizare a instrumentelor, metodelor, tehnicilor şi strategiilor specifice domeniului ideologiilor politice. Formularea de ipoteze, operaţionalizarea conceptelor, explicarea şi interpretarea rezultatelor analizelor referitoare la identitățile politice sunt, de asemenea, printre competențele pe care studenții le vor deprinde în urma acestui curs, așa cum sunt și analiza datelor empirice și evaluarea acestora, precum și dezvoltarea abilităţilor de analiză şi concepţie a campaniilor politice, prin prisma ideologiilor politice.