Cursul „Sistem constituțional și instituții politice în România” își propune ca studenții să asimileze și aprofundeze noţiunile şi categoriile fundamentale de drept constituţional (constituţie, stat, putere de stat, partid politic, formă de guvernământ, regim politic, drepturi şi libertăţi fundamentale, protecţie constituţională), de drept parlamentar, dar şi înţelegerea mecanismelor democraţiei.

Obiectivele acestui curs sunt: 

înţelegerea locului ramurii de drept constituţional în cadrul sistemului de drept, a instituţiilor de drept constituţional, precum şi a raporturilor dintre puterile statului · capacitatea de a interpreta funcţiile instituţiilor politice prin prisma întinderii şi efectelor exercitării lor · demonstrarea capacităţii de a delimita rolul fiecărei instituţii politice în contextul separaţiei puterilor în stat ·  însuşirea conţinutului complex al noţiunii de Constituţie şi a revizuirii acesteia · demonstrarea capacităţii de a aprecia constituţionalitatea unor prevederi normative · dobândirea capacităţii de analiză a conţinutului juridic al drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a formelor de ocrotire/garantare a acestora · cunoaşterea şi evaluarea sistemului electoral românesc