La seminarul de Branding instituțional, studenții vor lucra cât mai practic, realizând exerciții care vor sedimenta conceptele teoretice discutate la curs.