Competențe profesionale dobândite în urma parcurgerii acestei discipline:

-        Înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului comunicării publicitare în sectorul politic;

-        Definirea și utilizarea principalelor concepte specifice domeniului comunicării publicitare în sectorul politic;

-        Dezvoltarea abilităţilor de analiză a diferitelor tipuri de organizaţii politice și a comunicării aferente prin campanii și produse publicitare;

-        Identificarea, înţelegerea și utilizarea teoriilor cu privire la comunicarea în cadrul organizaţiilor politice;

-        Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi de utilizare a instrumentelor, metodelor, tehnicilor şi strategiilor specifice domeniului comunicării publicitare în sectorul politic;

-        Formularea de ipoteze, operaţionalizarea conceptelor, explicarea şi interpretarea rezultatelor analizelor referitoare la comunicarea publicitară în sectorul politic;

-        Analiza datelor empirice și evaluarea acestora;

-        Dezvoltarea şi implementarea ideilor creative;

-        Identificarea și utilizarea unor indicatori relevanţi pentru evaluarea rezultatelor strategiilor de comunicare publicitară implementate de organizaţiile politice;

Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi concepţie a campaniilor politice;