Bazele PR 2023_Suport de curs.pdfBazele PR 2023_Suport de curs.pdf

Pe parcursul acestui curs studenţii trebuie să înţeleagă care sunt părţile acţiunii planificate: analiza şi sinteza, planificarea propriu-zisă, punerea în practică a strategiilor şi  control succesului. Cursul oferă o prezentare amplă a ceea ce înseamnă comunicarea intrasistemică (comunicare din interiorul organizaţiei), comunicarea intersistemică (comunicarea externă – cu mediul extern organizaţiei – sistemele învecinate şi cele dependente) şi comunicarea cu mediile de informare in masă (comunicarea cu mass-media). Aceste trei tipuri de comunicare sunt extrem de importante în munca de PR şi orice viitor consilier PR trebuie să cunoască instrumentele specifice fiecărui tip de comunicare. O atenţie sporită trebuie acordată comunicării cu mass-media şi redactării materialelor pentru presă. Acest curs  oferă cunoștințele fundamentale pe care trebuie să le deţină orice viitor consilier PR.