Cursul își propune familiarizarea studenților cu noile tendințe în dezvoltarea comunitară punând accent pe înțelegerea conceptelor CSR și ESG. Se urmărește definirea acestor concepte, analiza lor comparativă și identificarea modului în care acestea influențează sau pot influența dezvoltarea comunităților.