Politici publice CRP ID III 2023 - 2024docx.pdfPolitici publice CRP ID III 2023 - 2024docx.pdf

Cursul urmărește să însoțească studenții într-un studiu al procedurilor de design de politici publice. Vor fi abordate teme precum: dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice.