Cursul de Comunicare Interpersonala, semestrul 2, anul I. 

Titular de curs: Lect. Univ. Dr. Anișoara Pavelea (pavelea@fspac.ro)

Consultații/seminar: Lect. Univ. Dr. Lorina Culic (culic@fspac.ro)