Cursul și seminarul de Comunicare Interpersonala, an I, semestrul II/