Ca studenți, veți avea de realizat diferite tipuri de lucrări scrise pentru majoritatea disciplinelor studiate precum și prezentări orale. În general, lucrările științifice presupun anumite rigori de formă și de conținut cu care nu ați fost familiarizați în liceu. Prin urmare, scrierea academică a fost introdusă în programa de învățământ ca disciplină distinctă în scopul de a oferi un set de competențe transversale pentru studenții de la programele de licență în administrație publică.

 

Cursul își propune să îi familiarizeze pe studenți cu principiile unei comunicări orale eficiente și cu strategii de a parcurge/citi materiale scrise. Accentul este pus pe generarea ideilor, redactare, revizuire, editare/corectură, auto-evaluare, toate acestea împreună cu o abordare critică constructivă și colaborativă. Cursul va dezvolta abilități de scriere și realizare de prezentări orale, abilități care sunt necesare în mediul academic și apoi pe piața muncii. În plus, studenții vor dezvolta abilități de parcurgere a unor texte (citire critică), abilități legate de gramatică și își vor extinde vocabularul.

 

Obiectivele specifice ale acestui curs sunt:

  1. Să îi ajute pe studenți să își îmbunătățească abilitățile de scriere, lucru ce implică nu doar folosirea corectă a limbii ci și organizarea eficientă a informațiilor;
  2.  Să îi ghideze pe studenți în selectarea datelor și surselor de informații relevante pentru susținerea unui argument/poziții;
  3.  Să îi ajute pe studenți să fie conștienți de nevoile cititorului atât atunci când selectează conținutul informațional cât și atunci când ghidează cititorul prin expunere cu ajutorul organizării textului;
  4.  Să dezvolte studenților abilități de corectură și de oferire de feedback constructiv colegilor;
  5. Să îi ajute pe studenți să își dezvolte abilități de prezentare.