Obiectivul general al disciplinei

Dobândire de cunoştinţe şi abilităţi care să le fie de ajutor studenților în demersul de gestionare a problemelor și activităților din domeniul resurselor umane.

2 Obiectivele specifice

Să ofere studenţilor cunoştinţele de specialitate legate de conceptele, procesele și activitățile specifice resurselor umane dintr-o instituție publică (ex: recrutare, selecție, motivare, evaluare, pregatire profesională)