Cursul se ocupa cu introducerea unor notiuni de psihosociologia muncii.