Forme _i teorii ale comunicarii. ID.pdfForme _i teorii ale comunicarii. ID.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare.

Obiectivele cursului:

1.Formarea unei viziuni de ansamblu asupra principalelor definiții și înțelesuri ale comunicării.

2.Prezentarea principalelor modele ale comunicării.

3.Formarea unui sistem care să includă definiţii, reguli, modele.

4.Crearea unui limbaj de profil.

5.Analiza principalelor paradigme ale procesului de comunicare.

6.Formarea unei baze de date necesare studierii şi aprofundării diferitelor domenii ale acestei discipline.

Însuşirea principalelor teorii ale comunicării, care să poată permite aplicarea lor în vederea interpretării unor studii empirice