ICRP.ID.pdfICRP.ID.pdf

CursudIntroducere în comunicare ş irelaţii publice reprezintă primul contact cnoţiunildbază din ştiinţele comunicării şi ale relaţiilopublice.Acestă disciplină îşi propunesă creeze obază,unpunctde pornirdla care să poată începeaprofundarea studiuluipemaimultedirecţiiîndomeniulcomunicăriişialrelaţiilorpublice.

.