2015.1. syllabus dezvoltare personală.pdf2015.1. syllabus dezvoltare personală.pdf

Cursul de Dezvoltare personală și branding personal îşi propune familiarizarea masteranzilor cu dezbaterile privind exigențele dezvoltării personale. Este un curs de dezvoltare personală ce vă propune să găsiți propriile voastre strategii de creare și consolidare a imaginii personale. Cursul contribuie la formarea masteranzilor ca specialişti în dezvoltare personală, branding personal și consiliere etică.

Cursul de Dezvoltare personală și branding personal are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei de analiză și consiliere în construcția imaginii de sine și de consiliere etică. Cursul urmărește formarea de deprinderi teoretice şi de abilități de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele dezbătute au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe formare personală şi pe activități de consiliere de dezvoltare personală și consiliere personală. Cursul dă masteranzilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare, în activități ce presupun autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză, construcția imaginii de sine și marketizarea imaginii proprii și a celorlalți.

În cadrul cursului de Dezvoltare personală și branding personal se practică metode interactive de predare, combinînd prelegerea de tip clasic cu utilizarea mijloacelor moderne de comunicare şi predare. În acest cadru se insistă pe problemele practice şi aplicate, se discută studii de caz și situații existențiale și de comunicare concrete, rolul central revenind masteranzilor. Aceștia se vor implica activ în prezentarea şi dezbaterea pe probleme specifice fiecărei teme şi în analiza materialelor aduse în discuţie.