suport curs pentru istorie moderna si contemporana.pdfsuport curs pentru istorie moderna si contemporana.pdf

Familiarizarea studenţilor cu principalele procese şi fenomene sociale, politice şi economice din lumea modernă şi contemporană. Introducerea unor concepte şi noţiuni elementare de istorie politică, socială şi culturală cu privire la dezvoltarea lumii în secolele XVII-XX (revoluţie, ideologie, stat naţiune, război modern, interdependenţă, globalizare, regimuri politice, capitalism, totalitarism, democraţie, comunism, fascism, nazism etc.) . Formarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală specifice reconstituirii şi analizei istorice.

TEMATICA:

1.Caracteristicile lumii moderne: periodizări, caracteristici, definiţii.

2.Europa în secolele XVII-XVIII. De la războiul de treizeci de ani la pacea de la Utrecht.

3.Secolul luminilor

4.Revoluţiile sfârşitului de secol XVIII (America de Nord, Franţa)

5.Revoluţia industrială (1750-1914) şi dezvoltarea regimurilor politice moderne.

6.Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea. De la Concertul puterilor la Real-Politik.

7.Lumea la începutul secolului XX. Primul război mondial.

8.Sistemul internaţional 1919-1939. De la Versailles la Munchen. Securitate colectivă, instituţii internaţionale, revizionism, democraţie şi totalitarism.

9.De la democraţie la autocraţie în perioada interbelică. Regimuri ideologice versus regimuri constituţionale. De la liberalismul pur la neoliberalism şi centralism în economie.

10.Al doilea război mondial şi originile războiului rece.

11.Războiul rece: crizele clasice, regulile sistemului 1948-1962; detente şi globalizare. Noul război rece şi căderea regimurilor comuniste în 1989

Lumea dupa razboiul rece