Prin intermediul stagiului de practică profesională se urmărește:
  • Dezvoltarea abilităţilor de muncă ale studenţilor în vederea integrării cu succes pe piaţa muncii

  • Familiarizarea studenţilor cu climatul de lucru din cadrul instituţiei/organizaţiei în care îşi desfăşoară stagiul de practică
  • Dezvoltarea capacitatii de evaluare a anumitor servicii oferite de instituţia/organizaţia respectivă
  • Dezvoltarea capacităţii de identificare a anumitor disfuncţionalităţi de ordin organizaţional