Obiectivele disciplinei

Înțelegerea și familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernemental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - noprofit în spaţiul public