Cursul urmărește:

  • Familiarizarea studenților cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernemental şi înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale în spaţiul public
  • Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului nonguvernemental
  • Prezentarea problematicii şi a domeniilor de maxim interes pentru diagnoza sectorului nonguvernamental.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

  • Să cunoască și să înțeleagă conceptele și teoriile legate de sectorul neguvernamental non-profit
  • Să utilizeze cunoștințele de baza din domeniul neguvernamental pentru explicarea și interpretarea fenomenului asociativ la nivel național și international
  • Să elaboreze proiecte profesionale utilizând principiile și metodele consacrate ale domeniului neguvernamental
  • Să realizeze prezentări bine documentate și să participe la dezbateri în grupuri restrânse cu privire la temele abordate la curs.