Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,

-evidenţierea principalelor surse de finanţare pentru diverse proiecte propuse spre finanţare de diverse organizaţii.