Bazele PR.ID.pdfBazele PR.ID.pdf

Obiectivele cursului:

1.Cunoaşterea principalelor concepte (acţiune planificată, comunicare intrainstituţională, comunicare interinstituţională, instrumente şi tactici PR, strategie, campanie PR) specifice domeniului Relaţiilor Publice

2.Operaţionalizarea cunoştinţelor de specialitate în comunicare şi PR; înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii alimbajului specific relaţiilor publice.

3.Stăpânirea acelor abilităţi profesionale care permit organizarea unor evenimente PR şi capacitatea de a planifica strategic anumite activităţi

 

Pe parcusul acestui curs studenţii trebuie să înţeleagă care sunt părţile acţiunii planificate: analiza şi sinteza, planificarea propriu-zisă, punerea în practică a strategiilor şicontrol succesului. Cursul oferă o prezentare amplă a ceea ce înseamă comunicarea intrasistemică (comunicare din interiorul organizaţiei), comunicarea intersistemică (comunicarea externă - cu mediul extern organizaţiei - sistemele învecinate şi cele dependente) şi comunicarea cu mediile de informare in masă (comunicarea cu mass-media). Aceste trei tipuri de comunicare sunt extrem de importante în munca de PR şi orice viitor consilier PR trebuie să cunoască instrumentele specifice fiecărui tip de comunicare. O atenţie sporită trebuie acordată comunicării cu mass-media şi redactării materialelor pentru presă. Acest curs oferă cunoştiinţele fundamentale pe care trebuie să le deţină orice viitor consilier PR.