Suportdecurs.pdfSuportdecurs.pdf

Obiectivele disciplinei

  • Capacitatea de descriere a tipurilor diferite de audiență / public implicate în comunicare
  • Capacitatea de a formula ipoteze de cercetare, de a identifica și utiliza indicatori relevanţi pentru verificarea acestora și evaluarea rezultatelor campaniilor din domeniu comparativ cu așteptările publicului / audienței
  • Crearea unei baze de date statistice privind nevoile, interesele, obișnuințele, preocupările și așteptările unui segment țintă din public/audiență
  • Prezentarea rezultatelor unei investigații asupra publicului/audienței într-un format standard de comunicare: prezentarea de grafice și tabele care să cuprindă indicatori statistici