comunicare interna in org.pdfcomunicare interna in org.pdf


 

Scopul şi obiectivele 

 Însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul teoriilor comunicării organizaţionale 

 Formarea unui limbaj de specialitate 

 Dezvoltarea gândirii critice și analitice


Schema logică a modului 

Organizaţii - instituţii 

- clasificări - teorii instituţionale

- spaţii organizaţionale - analiza şi diagnoza organizaţională

 

Organizaţii totalitare 


Climat organizaţional 

- plan formal - comunicare scrisă 

- plan informal - comunicare orală 


Cultură organizaţională - definiţii 

- elemente ale culturii 

- evaluarea culturii 

- clasificări