Comunicare publica_ID_2016.pdfComunicare publica_ID_2016.pdf

Cursul va acoperi întregul proces al campaniilor de comunicare publică, conceptele teoretice specifice planificării implementării şi evaluării campaniilor de comunicare publică şi aplicarea practică a acestor concepte. Studenţii vor parcurge etapele unei campanii de comunicare publică eficiente şi vor beneficia de o bibliografie curentă, având ca scop dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor în acest domeniu. Un accent deosebit va fi pus pe participarea activă şi munca individuală a fiecărui student.