Cursul de Economie politica urmareste a furniza studentilor informatii, dar si a dezvolta capacitatea de înțelegere și operare cu concepte specifice micro și macroeconomiei, cererii și ofertei și mecanismele acestora, utilitate, prețuri, sisteme bancare, piețe, burse, inflație, șomaj.