Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu principalele abordări teoretice referitoare la comportamentul etic în sfera publică şi să asiste studentul să dezvolte aptitudinele necesare pentru analizarea unor comportamente în care sunt implicate fapte de corupţie în instituţiile publice, precum şi pentru propunerea unor metode de combatere a corupţiei.