Structuri mitice în limbajul publicitar 2019 ID.pdfStructuri mitice în limbajul publicitar 2019 ID.pdf


Acest curs îşi propune o aprofundare a limbajului simbolic din domeniul comunicării și cu specială referință la limbajele publicitare, prin prezentarea unor teme mitice, simbolice, religioase prezente în comunicarea publică. Cursul prezintă noţiuni fundamentale şi aplicaţii particulare ale acestora. Analiza este axată pe înţelegerea, decriptarea şi utilizarea limbajului simbolic în comunicare. 
Parcurgînd această disciplină, studentul poate să deţină / dobândească / dezvolte: 
- înţelegerea proceselor simbolice ce intervin în comunicare; 
-asimilarea unor cunoştinţe detaliate şi consolidate despre mit, simbol, religie în limbajul publicitar 
-capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competenţă prin analiza unor studii de caz; 
-capacitatea de a aplica conceptele teoretice la modul concret în care pot fi vehiculate simboluri, comportamente mitice şi religioase în limbajele publicitare 
-abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme legate de creaţie. 
-formarea unei viziuni de ansamblu asupra a structurilor simbolice cu care se operează în comunicare.