Suport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdfSuport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdf

Etnopolitica este o disciplină de ramură în cadrul ştiinţelor politice care se ocupă cu

relația dintre politică și etnicitate, atât sub aspectul impactului pe care etnicitatea îl

exercită asupra proceselor politice, cât și al modului în care politica influențează formele

de manifestare ale etnicității. În termeni generali, etnopolitica studiază consecinţele

politice ale diversităţii.