Cursul de Economie Politica are ca obiectiv general îmbunătățirea capacității studenților de utilizare a cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor diverse tipuri de concepte, teorii, procese, etc. asociate domeniului economic. In concluzie, cursul urmărește dezvoltarea capacității de operare cu concepte , teorii și formule economice fundamentale.