Campanii si strategii PR.pdfCampanii si strategii PR.pdf

·   Descrierea cursului

 

 

Obiectivele cursului:

 

1.      Formarea unei viziuni de ansamblu asupra desfășurării unei campanii de PR;

 

2.      Prezentarea principalelor elemente ale campaniei;

 

3.      Formarea unui sistem de lucru în ceea ce privește desfășurarea unei campanii de PR;

 

4.      Crearea unui model de campanie adaptat nevoilor din teren;

 

5.      Analiza principalelor strategii de PR din cadrul unei campanii de PR.

 

 

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice fundamentale referitoare la campaniile de PR, care stau la baza desfășurării în bune condiții  a unei astfel de campanii. De asemenea, cursul prezintă mai multe modele de desfășurare a campaniilor de PR comercial/servicii. Masteranzii vor analiza modul de desfășurare a unei campanii de PR și a pașilor care trebuie urmați într-un astfel de demers. În cadrul acestui curs masteranzii vor cunoaște un nou model de campanie de PR