carțile suport curs Etica CRPP.pdfcarțile suport curs Etica CRPP.pdfEvaluare pentru cursul de Etica  CRPP.pdfEvaluare pentru cursul de Etica CRPP.pdf

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP propune familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studiul legislaţiei în domeniu. Cursul dă studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare pe teme etice cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete. 

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice.

Accesul la READER, aici: https://drive.google.com/drive/folders/0B5wNf3RRYHxGZnpBX1hrZ3RndXM?usp=sharing