Suport curs PR si comunicare in sectorul politic 2014.pdfSuport curs PR si comunicare in sectorul politic 2014.pdf

Scopul şi obiectivele: 

1. Însuşirea cunoştiinţelor de bază în domeniul teoriilor despre comunicarea politică 

2. Formarea unui limbaj de specialitate 

3. Dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza studii de specialitate în domeniul comunicării politice 

Competeneţele specifice disciplinei: 

1. Cunoaştere şi înţelegere 

- cunoaşte diferenţa dintre comunicare politică şi electorală; cunoaşte principalele repere în dezvoltarea comunicării politice ca ştiinţă; cunoaşte definiţiile, elementele, regulile şi strategiile comunicării politice; diferenţiază principalele acţiunile colective şi comportamentele non-raţionale de masă 

2. Explicare şi interpretare 

-explică deosebirile dintre comunicarea politică şi cea electorală; diferenţiază domeniile de aplicare practică a cunoştinţelor din domeniul comunicării politice; interpretează comportamentul actorilor politici prin analiza elementelor implicate în realizarea şi menţinerea unui profil-imagine; analizează cu ajutorul gândirii critice evenimente şi fenomene aparţinând domeniului comunicării politice. 

3. Instrumental – aplicative 

-proiectează aplicarea unor metode de investigare în domeniul comunicării politice; imaginează exemple concrete de cercetare/investigare a unor aspecte ale campaniilor de comunicare politică şi electorală; realizează studii de specialitate în domeniul comunicării politice 

4. Atitudinale 

-manifestă interes faţă de domeniul comunicării politice; promovează un sistem de valori bazat pe etica profesiei de consilier PR.