PR sectorial.pdfPR sectorial.pdf

Cursul de Relaţii Publice Sectoriale furnizează informaţii care permit o mai bună înţelegere a proceselor si mecanismelor de relații publice in medii private si inistituții publice.

Cursul de Relaţii Publice Sectoriale punctează aspecte de natură teoretică necesare specialiștilor în relalții publice, iar studiile de caz utilizate vin să ilustreze aspecte de natură practică.