MTCS Syllabus.pdfMTCS Syllabus.pdfProgram SPSS.pdfProgram SPSS.pdfSuport de curs MTCS master.pdfSuport de curs MTCS master.pdf

Prin cursul de  Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale se urmărește explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică, o atenție deosebită fiind acordată încurajării gândirii riguroase, ştiinţifice în rândul studenților. 

Prin prezentarea elementelor de proiectare a cercetării, a principalelor metode de cercetare din științele sociale dar și a diferitelor modalități de prelucrare a datelor cu ajutorul programului SPSS se dorește acumularea unor cunoștințe cât mai vaste și abilități practice legate de cercetarea socială în administraţia publică.

Cursul de Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale urmărește:

• Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

• Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

• Să prezinte principalele metode de cercetare din ştiinţele sociale;

• Să prezinte câteva modalităţi de prelucrare simplă a datelor cu ajutorul programului SPSS;

• Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.

E-mail: fornamaria2021@gmail.com