Licenţă anul I zi

Introducere in studiul dreptului. Sistemul de drept. Norma juridica. Raportul juridic. Forme ale raspunderii juridice.

Drept pentru administratia publica suport de curs.pdfDrept pentru administratia publica suport de curs.pdf

Obiectivele disciplinei

 Cursul de Introducere în Administrație Publică își propune să familiarizeze studenții cu temele, conceptele și principiile elementare din sfera administrației publice.

Evoluțiile recente din domeniul economic, dar și din zona politică - prăbușirea blocului sovietic - și socială - creșterea standardului de viață - depun presiuni vizibile și puternice asupra sectorului public, asupra modului în care acesta operează și asupra misiunii sale. Cursul de față își propune să atingă aceste dimensiuni și să lanseze o serie de întrebări elementare: de ce există statul și care este rolul său? Este birocrația un lucru rău? Cum ar putea fi reformat sectorul public? Cu ce instrumente operează statul și cum arată procesul decizional în sectorul public?

Un alt obiectiv al cursului este de a familiariza studenții cu ceea ce înseamnă administrația publică din România din perspectiva structurii, a resursei umane și a principiilor care guvernează funcționarea administrației publice.

Nu în ultimul rând, cursul abordează problema corupției în administrația publică, a factorilor care generează corupția în sectorul public și a instrumentelor alternative pe care le avem la dispoziție în acest sens, un accent deosebit fiind acordat avertizării în interes public, transparenței decizionale și liberului acces la informații de interes public.

Obiectivele acestui curs sunt:

  • Familiarizarea studenților cu temele majore din domeniul administrației publice
  • Dezvoltarea gândirii critice și analitice
  • Dezvoltarea capacităţii de sinteză
  • Dezvoltarea capacității de asumare a riscului
  • Dezvoltarea abilităților de dezbatere și argumentare
  • Dobândirea unor abilităţi de a a scrie şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific
  • Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
  • Dezvoltarea unei atitudini orientate spre performanță
Cursul de Politici de mediu este structurat în jurul obiectivului de a contura domeniul general al protecției mediului și conceptele principale cu care operează politicile publice de mediu pentru studenții din anul I de la specializarea Administrație Publică. Un alt obiectiv major este familiarizarea studenților cu problemele de mediu actuale și agenda europeană și globală în domeniul politicilor de mediu.
Prin materialele de studiu și activitățile de predare dorim să ne asigurăm că studenții înțeleg:
procesul de elaborare a politicilor publice (acțiunile statului) privind protecția mediului, la orice nivel, și
- contextul complex în care se manifestă problemele de mediu (economic, social, tehnologic, comportamental etc.).