Analiza media.pdfAnaliza media.pdf

Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu ceea ce înseamnă  comunicarea online plecând de la text şi ajungând la platforme multimedia complexe, precum şi cu tehnicile de realizare a acestora atât din punct de vedere al structurării mesajului cât şi al realizării efective a produsului mediatic. Acest obiectiv se va realiza prin implicarea studenţilor în activităţi practice, ce fuzionează jurnalismul online cu structurarea şi dezvoltarea aplicaţiilor specifice webului.

Pagină pentru studenții cu lucrările de licență coordonate de conf. dr. Radu Meza.

Page for Bachelor Theses under the supervision of Assoc. Prof. Radu Meza, Ph.D. Descrierea cursului

Cursul de Metode de cercetare în media face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării Jurnalism, nivel licenţă. Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu etapele necesare elaborării unui proiect de cercetare, precum și cu principalele metode şi tehnici utilizate în cercetarea mass-media: focus-grupul, sondajul de opinie, interviul structurat, analiza de conținut, studiul de caz, analiza imaginii, observația.

Metodele folosite pentru analizarea comunicării sociale şi mediatice se referă atât la creatorii de mesaj (jurnalişti și alți producători de mesaj, instituţii media, UGC), la mesajul propriu-zis (text, foto, video, sunet / multimedia), cât şi la receptorii mesajului (public, audienţă).