Cursul de management al resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.


Disciplina ”Dreptul muncii” are ca scop familiarizarea studenților cu reglementările ce țin de raporul de muncă. Vor fi prezentate principiile dreptului muncii, încheierea, modificarea și suspendarea și încetarea contractului individual de muncă. După fiecare temă abordată studenții vor rezolva spețe, care au ca scop însușirea modului de gândire cu ocazia aplicării reglementărilor la situații concrete, de exemplu calculul timpului de muncă și timpului de odihnă, recunoașterea cazurilor de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, redactarea unor documente legate de raportul de muncă. Studenții vor dobândi capacitatea de a identifica problemele legate de raportul de muncă și de a găsi soluții adecvate la acestea. 

Cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” urmărește inițierea studenților în înțelegerea conceptelor precum construcția comunitară și ordinea juridică a Uniunii Europene. Prin materialele propuse și prin activitățile de la curs și seminar urmărim să facilităm înțelegerea Uniunii Europene în complexitatea sa actuală (juridică, politică, economică, socială), în contextul ultimelor modificări constituționale și relevanța acestor discuții din perspectiva României și a cetățeanului român, deopotrivă și cetățean european.
Obiectivele principale ale cursului vizează, din perspectiva studentului, înțelegerea proceselor decizionale ale Uniunii Europene și a rolului diferiților actori instituționali în acest proces; capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competență ale U.E. sau prin analiza unor studii de caz; capacitatea de a aplica conceptele teoretice la cazul particular al României, ca stat membru al U.E.; abilitatea de a înțelege, argumenta, discuta probleme sau situații de actualitate în contextul teoretic al integrării (juridic, politic, economic, social).

UE_mecanisme si institutii_ID_2020.pdfUE_mecanisme si institutii_ID_2020.pdf

OBIECTIVUL GENERAL AL DISCIPLINEI

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit


Cursul de management al resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.


Cursul de management al resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.

 Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit

Cursul de management al resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.


Suport Curs MRU ID 2018-2019.pdfSuport Curs MRU ID 2018-2019.pdf

Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental – nonprofit

Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit.Obiectivele disciplinei

Înțelegerea și familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental – nonprofit

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernemental – nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - noprofit în spaţiul public


Cursul urmărește să introducă studenții în studiul politicilor publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, formularea și analizarea posibilelor alternative de rezolvare a unei probleme, formularea unei recomandări pentru luarea deciziei, crearea unui plan de implementare și a unor instrumente de monitorizare și evaluare a rezultatelor unei politici publice.

Cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” este organizat în patru mari părți/module:
istoria integrării europene, concepte și teorii generale ale integrării;
teorii generale ale integrării;
crearea dreptului European: instituții, proceduri, competențe;
competențe;
aplicarea dreptului European: tratate, regulamente, directive, jurisprudența CJUE;
regulamente, directive, jurisprudența CJUE;
substanță: piața (accent pe lucrători), cetățenie europeană, alte politici relevante.