Lucrare de cercetare in zona administratiei publice. 25 pag

Structura:
I Parte teoretica
II Parte practica
- minim 3 ipoteze
- Operationalizarea conceptelor
- Selectarea metodei de cercetare si construirea instrumentului de cercetare
- Aplicarea instrumentului de cercetare si colectarea datelor
- Analiza datelor colectate

Lucrare de cercetare in zona administrației publice. 25 pagini

Structura:
I Parte teoretica
II Parte practica
- minim 3 ipoteze
- Operationalizarea conceptelor
- Selectarea metodei de cercetare si construirea instrumentului de cercetare
- Aplicarea instrumentului de cercetare si colectarea datelor
- Analiza datelor colectate

Cursul tratează principalele instituţii de stare civilă.

Obiective

•Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
•Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
•Aducerea la cunoştiinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
•Trecerea în revistă a principalelor metode prin care pot fi finanțate investițiile în AP;
Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;

Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de managementul calității, asigurarea calității şi măsurarea performanţelor

Obiectivele specifice

Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a sistemului de management și asigurare a calității;

Dezvoltarea abilităţilor practice necesare implementării sistemelor de măsurare a performanțelor organizaționale:

Dezvoltarea abilităţilor practice necesare măsurării și monitorizării satisfacției clienților organizațiilor publiceCurs Managementul calitatii (ID).pdfCurs Managementul calitatii (ID).pdfDezvoltare-organizationala-si-masurarea-performantelor-ID.pdfDezvoltare-organizationala-si-masurarea-performantelor-ID.pdf