Obiectivele generale ale disciplinei :

- familiarizarea studenţilor cu specificul textelor jurnalistice și clasificarea acestora in genuri și specii; 

-  dobândirea abilității de a redacta diferite tipuri de materiale de presă ;

Cursul urmărește familiarizarea studenţilor cu ceea ce înseamnă jurnalismul online plecând de la text şi ajungând la platforme multimedia complexe, precum şi cu tehnicile de realizare a acestora atât din punct de vedere al structurării mesajului cât şi al realizării efective a produsului mediatic. Acest obiectiv se va realiza prin implicarea studenţilor în activităţi practice, ce fuzionează jurnalismul online cu structurarea şi dezvoltarea aplicaţiilor specifice webului.