Cursul şi seminarul îşi propun familiarizarea studenţilor cu teoriile şi dezbaterile etice relevante pentru domeniul comunicării şi al relaţiilor publice, precum şi formarea deprinderilor teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor. Cursul şi seminarul le oferă studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care să îl poată aplica atât în activitatea lor de cercetare, cât şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viaţa profesională.


Syllabus Etica Master ID 2020-21.pdfSyllabus Etica Master ID 2020-21.pdf

Cursul de Creativitate în publicitate își propune sa dezbată conceptul de “creativitate” şi să îl discute în contextul domeniului publicitar. De asemenea, cursul se focalizează pe modul în care cercetarea şi creativitatea pot fi interconectate. Astfel, pe parcursul acestui curs, se doreşte ca studenţii să îşi dezvolte atât abilităţile de a fi mai creativi în general şi în domeniul publicitar în particular, cât şi abilităţile de cercetare şi de măsurare a creativităţii şi a impactului acesteia.


FD_IFR_Creativitate in publicitate_2020-2021.pdfFD_IFR_Creativitate in publicitate_2020-2021.pdf

Cursul  de Dezvoltare personală și branding personal îşi propune familiarizarea masteranzilor cu dezbaterile privind exigențele dezvoltării personale și cu strategiile de creare și consolidare a imaginii personale. Cursul contribuie la formarea masteranzilor ca specialişti în dezvoltare personală, branding personal și consiliere etică. 

 

Cursul de Dezvoltare personală și branding personal are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei de analiză și consiliere în construcția imaginii și de consiliere etică. Cursul urmărește formarea de deprinderi teoretice şi de abilități de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele dezbătute au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe formare personală şi pe activități de consiliere de dezvoltare personală și consiliere de brandig personal. Cursul dă masteranzilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare, în activități ce presupun autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză, construcția imaginii de sine și marketizarea imaginii proprii și a celorlalți. 


Cursul de Creativitate în publicitate își propune sa dezbată conceptul de “creativitate” şi să îl discute în contextul domeniului publicitar. De asemenea, cursul se focalizează pe modul în care cercetarea şi creativitatea pot fi interconectate. Astfel, pe parcursul acestui curs, se doreşte ca studenţii să îşi dezvolte atât abilităţile de a fi mai creativi în general şi în domeniul publicitar în particular, cât şi abilităţile de cercetare şi de măsurare a creativităţii şi a impactului acesteia.


FD_IFR_Creativitate in publicitate_2019-2020.pdfFD_IFR_Creativitate in publicitate_2019-2020.pdf

            Cursul  de Dezvoltare personală și branding personal îşi propune familiarizarea masteranzilor cu dezbaterile privind exigențele dezvoltării personale și cu strategiile de creare și consolidare a imaginii personale. Cursul contribuie la formarea masteranzilor ca specialişti în dezvoltare personală, branding personal și consiliere etică. 

 

Cursul de Dezvoltare personală și branding personal are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei de analiză și consiliere în construcția imaginii și de consiliere etică. Cursul urmărește formarea de deprinderi teoretice şi de abilități de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele dezbătute au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe formare personală şi pe activități de consiliere de dezvoltare personală și consiliere de brandig personal. Cursul dă masteranzilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare, în activități ce presupun autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză, construcția imaginii de sine și marketizarea imaginii proprii și a celorlalți. 

 


Cursul de Creativitate în publicitate isi propune sa dezbată conceptul de “creativitate” şi să îl discute în contextul domeniului publicitar. De asemenea, cursul se focalizează pe modul în care cercetarea şi creativitatea pot fi interconectate. Astfel, pe parcursul acestui curs, se doreşte ca studenţii să îşi dezvolte atât abilităţile de a fi mai creativi în general şi în domeniul publicitar în particular, cât şi abilităţile de cercetare şi de măsurare a creativităţii şi a impactului acesteia.


Syllabus_Creativitatea ID.pdfSyllabus_Creativitatea ID.pdf

Studentii vor avea abilitatea de a realiza diferite elemente grafice din presa scrisa si outdoor prin utilizarea programului Adobe Photoshop.

Obiective specifice:

- abilitatea de a realiza diferite materiale publicitare;

- abilitatea de a utiliza programul Adobe Photoshop, in orice varianta a programului;

- abilitatea de a analiza diferite materiale publicitare din punct de vedere grafic;


Adobe Photoshop CS4 User Guide.pdfAdobe Photoshop CS4 User Guide.pdfsuport curs.pdfsuport curs.pdf

Obiectivele cursului: 

Acest modul îşi propune să prezinte noţiunile de bază privind aspectele legate de domeniul marketing (promovare)

Obiectivele de bază sunt: 

• Evidentierea rolului si importanta comunicarii in domeniul marketingului

• Cunoaşterea conceptelor legate de marketing; 

• Prezentarea şi analizarea mediului de marketing şi al pieţei; 

• Prezentarea şi analizarea politicilor şi strategiilor legate de mixul de marketing si implicatiile comunicarii pentru politicile de marketing

• Prezentarea şi analizarea aspectelor legate de satisfacţia clienţilor, respectiv analizarea aspectelor legate de relatia comunicare satisfactia clientilor 

Competente dobândite: 

• Abilitatea de a înţelege si aplica cunoştinţele legate de diferitele aspecte legate de domeniul marketingului. 

• Capacitatea de a construi, analiza şi aplica diferite strategii de comunicareşi modele de analiză din domeniul marketingului


Cursul de Dezvoltare personală și branding personal îşi propune familiarizarea masteranzilor cu dezbaterile privind exigențele dezvoltării personale și cu strategiile de creare și consolidare a imaginii personale. Cursul contribuie la formarea masteranzilor ca specialişti în dezvoltare personală, branding personal și consiliere etică. 

Cursul de Dezvoltare personală și branding personal are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei de analiză și consiliere în construcția imaginii și de consiliere etică. Cursul urmărește formarea de deprinderi teoretice şi de abilități de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele dezbătute au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe formare personală şi pe activități de consiliere de dezvoltare personală și consiliere de brandig personal. Cursul dă masteranzilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare, în activități ce presupun autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză, construcția imaginii de sine și marketizarea imaginii proprii și a celorlalți. 

În cadrul cursului de Dezvoltare personală și branding personal se practică metode interactive de predare, combinînd prelegerea de tip clasic cu utilizarea mijloacelor moderne de comunicare şi predare. În acest cadru se insistă pe problemele practice şi aplicate, se discută studii de caz și situații existențiale și de comunicare concrete, rolul central revenind masteranzilor. Aceștia se vor implica activ în prezentarea şi dezbaterea pe probleme specifice fiecărei teme şi în analiza materialelor aduse în discuţie.

IDD Dezvoltare personala si branding personal.pdfIDD Dezvoltare personala si branding personal.pdf

Cursul de Creativitate în publicitate isi propune sa dezbată conceptul de “creativitate” şi să îl discute în contextul domeniului publicitar. De asemenea, se focalizează pe modul în care cercetarea şi creativitatea pot fi interconectate. Astfel, pe parcursul acestui curs, se doreşte ca studenţii să îşi dezvolte atât abilităţile de a fi mai creativi în general şi în domeniul publicitar în particular, cât şi abilităţile de cercetare şi de măsurare a creativităţii şi a impactului acesteia.


Syllabus_Creativitatea in publicitate_ID.pdfSyllabus_Creativitatea in publicitate_ID.pdf