Cursul își propune să realizeze o incursiune în tema publicității și a studiilor culturale, folosind metode și concepte interdisciplinare. Cursul acoperă analiza culturală a textelor, imaginilor și clipurilor publicitare. Discută publicitatea la intersecția dintre persuasiune, propagandă și ideologie ca fenomene culturale și folosește studii de caz pentru publicitatea medicală în context cultural, ca și publicitatea on-line și cultura new media. 


Studentii vor avea abilitatea de a realiza diferite elemente grafice din presa scrisa si outdoor prin utilizarea programului Adobe Photoshop.

Obiective specifice:

- abilitatea de a realiza diferite materiale publicitare;

- abilitatea de a utiliza programul Adobe Photoshop, indiferent de versiune;

- abilitatea de a analiza diferite materiale publicitare din punct de vedere grafic;


Adobe Photoshop CS4 User Guide.pdfAdobe Photoshop CS4 User Guide.pdfsuport curs.pdfsuport curs.pdf