TPC.pdfTPC.pdf

Cursul Teorie Politică Clasică are ca obiectiv introducerea unora dintre direcţiile cele mai importante de dezvoltare ale teoriei politice clasice, în scopul familiarizării studenţilor cu principalele cadre conceptuale în care s-a format gîndirea politică. În prima parte a cursului sunt prezentate cele mai inportante momente ale dezvoltării teoriei politice clasice și modern În. cea de-a doua parte sunt discutate ideologiile politice și rolul acestora în istoria secolului XX.și în prezent.