Cursul Teorie Politică Clasică are ca obiectiv introducerea unora dintre direcţiile cele mai importante de dezvoltare ale teoriei politice clasice, în scopul familiarizării studenţilor cu principalele cadre conceptuale în care s-a format gîndirea politică. În prima parte a cursului sunt prezentate cele mai inportante momente ale dezvoltării teoriei politice clasice și modern În. cea de-a doua parte sunt discutate ideologiile politice și rolul acestora în istoria secolului XX.și în prezent.


TPC.pdfTPC.pdf