. Dobândirea abilităților de utilizare a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC), inclusiv a new media

• Aplicarea ideii creative în elementele specifice mediului online, având în vedere obiectivele specifice campaniei.

• Dezvoltarea capacității de elaborare a unor proiecte publicitare complexe, utilizând tehnologia IT

• întocmirea de planificări strategice pentru gestionarea unor disfuncționalități de comuncare și publicitate

• Competențe de elaborare și administrare a unui website de prezentare pentru o firmă sau o întreprindere.

• Aplicarea ideii creative în elementele specifice campaniei publicitare având în vedere obiectivele specifice campaniei online.

• Utilizarea și analiza diferențiată pe domeniile comunicării profesionalizate a indicilor specifici planului media (acoperire, frecvenţa etc.). Indici la care se adaugă câțiva indicatori specifici mediului online: click-through rate, număr de afișări ș.a.


Cursul de Creativitate în publicitate își propune sa dezbată conceptul de “creativitate” şi să îl discute în contextul domeniului publicitar. De asemenea, cursul se focalizează pe modul în care cercetarea şi creativitatea pot fi interconectate. Astfel, pe parcursul acestui curs, se doreşte ca studenţii să îşi dezvolte atât abilităţile de a fi mai creativi în general şi în domeniul publicitar în particular, cât şi abilităţile de cercetare şi de măsurare a creativităţii şi a impactului acesteia.


Cursul şi seminarul îşi propun familiarizarea studenţilor cu teoriile şi dezbaterile etice relevante pentru domeniul comunicării şi al relaţiilor publice, precum şi formarea deprinderilor teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor. Cursul şi seminarul le oferă studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care să îl poată aplica atât în activitatea lor de cercetare, cât şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viaţa profesională.


Dobândirea de cunoștințe și abilități care să le fie de ajutor viitorilor absolvenți în demersul lor de gestionare și administrare a problemelor și activităților specifice din domeniul marketingului, promovării și al publicitatii