Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu ceea ce înseamnă  comunicarea online plecând de la text şi ajungând la platforme multimedia complexe, precum şi cu tehnicile de realizare a acestora atât din punct de vedere al structurării mesajului cât şi al realizării efective a produsului mediatic. Acest obiectiv se va realiza prin implicarea studenţilor în activităţi practice, ce fuzionează jurnalismul online cu structurarea şi dezvoltarea aplicaţiilor specifice webului.

Examen măriri-restanțe