Cursul de Crowdsourcing și crowdfunding vine în întâmpinarea noilor nevoi ale afacerilor și ale comunicării mediatice în contextul exploziei digitale și a perturbărilor pe care aceasta le-a generat în toate sectoarele de activitate. Aceste noi procedee de lucru, cu aplicabilitate generală în economie, își găsesc loc și în jurnalism, atât în zona colectării de informații, cât și în zona colectării de resurse finaciare. Cursul descrie aceste practici și modul de utilizare în cazul jurnalismului și al media digitale. 

Antreprenoriat în media digitală este un curs nou impus de evoluțiile tehnologiei digitale, a schimbărilor structurale ale sistemului mediatic și cele ale pieței media. Construit pe un concept avangardist, cursul însuși are un caracter inovativ , a cărui substanța se regăsește la confluența dintre antreprenoriat ca practică și opțiune economică cu media digitală ca domeniu și câmp al comunicării contemporane. Cursul deslușește în folosul participanților coordonatele noului ecosistem media, tainele jurnalismului antreprenorial, surse de venit experimentale și noi modele de afaceri într-un sector al societății aflat în continuă transformare și profundă perturbare.