Obiectiv general

 Dezvoltarea competenţelor necesare înţelegerii conceptelor şi teoriilor specifice domeniului „Comportament organizaţional” şi a capacităţii de utilizare a acestor instrumente, cu scopul de a contribui la creşterea eficacităţii activităţii angajaţilor şi crearea unui mediu sănătos de muncă.

 

Obiective specifice

 ·    înţelegerea, dintr-o perspectivă specifică acestui domeniu de specialitate, a  modului în care indivizii se comportă în cadrul organizaţiilor în care sunt angajaţi.

 ·    dezvoltarea capacităţii de analiză şi de înţelegere, cu ajutorul conceptelor şi teoriilor specifice comportamentului organizaţional, a situaţiilor particulare prin care trec membrii unei organizaţii.

 ·    îmbunătăţirea capacităţii personale de a reacţiona în mod adecvat în diferite situaţii specifice spaţiului organizaţional şi de a crea un mediu propice desfăşurării activităţilor profesionale prin utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în domeniul de studiu al comportamentului organizaţional.


Obiectiv general

Dezvoltarea competenţelor necesare înţelegerii conceptelor şi teoriilor specifice domeniului „Comportament organizaţional” şi a capacităţii de utilizare a acestor instrumente, cu scopul de a contribui la creşterea eficacităţii activităţii angajaţilor şi crearea unui mediu sănătos de muncă.


Obiectivele disciplinei:

  • Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe de bază privind egalitatea de gen, egalitatea de șanse, minorități și non-discriminare și dezvoltarea simțului critic în abordarea acestor subiecte
  • Înțelegerea mecanismelor psihologice, sociale și economice care duc la excluziune socială și discriminare
  • Familiarizarea studenţilor cu legislație și politici publice din România și Uniunea Europeană privitoare la minorități, egalitatea de șanse și non-discriminarea                                 
Înţelegerea mecanismelor de gestionare a diversității la locul de muncă