OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studenților cu principalii termeni şi conceptele specifice managementului proiectelor

Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de implementare a unor proiecte, precum şi modalităţile de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a proiectelor

Înţelegerea importanței dezvoltării și derulării de proiecte de către structurile administrației publice și cele non-profit

ursul „Planul de acțiune locală - dezvoltare, implementare și evaluare” urmărește familiarizarea studenților cu aplicarea metodelor și tehnicilor de elaborare, implementare monitorizare și evaluare a strategiilor de dezvoltare și a planurilor de acțiune locală. Prin materialele propuse și prin activitățile tutoriale urmărim să facilităm înțelegerea și aplicarea de către studenți a metodelor specifice de elaborare, implementare monitorizare și evaluare a strategiilor de dezvoltare și a planurilor de acțiune locală ale comunităților urbane și rurale în contextul planificării participative a dezvoltării locale și a accesului la finanțare.

Obiectivele cursului

Obiectivele specifice ale cursului vizează, din perspectiva studentului: dezvoltarea capacității de înțelegere și aplicare a instrumentelor/metodelor specifice utilizate în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare și a planului de acțiune locală; dezvoltarea capacitații de înțelegere a specificului programelor operaționale naționale care facilitează accesul la finanțare pe baza planului de acțiune locală; capacitatea de a înțelege și utiliza instrumentele bugetării participative; dezvoltarea capacității de a înțelege conceptele de plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, plan de mobilitate urbană, plan de dezvoltare metropolitană,  zonă urbană funcțională, oraș inteligent/smart city, oraș digital, strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  strategie integrată de dezvoltare locală etc.; dezvoltarea capacității de a înțelege rolul principiilor de dezvoltare durabilă și dezvoltare integrată în planificarea dezvoltării locale; dezvoltarea capacității de a înțelege mecanismele de implementare a planurilor de acțiune locală; capacitatea de a înțelege și utiliza metode de monitorizare a implementării planurilor de acțiune locală; capacitatea de a evalua planuri de acțiune locală și stadiul implementării acestora.Cursul „Planul de acțiune locală - dezvoltare, implementare și evaluare” urmărește familiarizarea studenților cu aplicarea metodelor și tehnicilor de elaborare, implementare monitorizare și evaluare a strategiilor de dezvoltare și a planurilor de acțiune locală. Prin materialele propuse și prin activitățile tutoriale urmărim să facilităm înțelegerea și aplicarea de către studenți a metodelor specifice de elaborare, implementare monitorizare și evaluare a strategiilor de dezvoltare și a planurilor de acțiune locală ale comunităților urbane și rurale în contextul planificării participative a dezvoltării locale și a accesului la finanțare.

Obiectivele cursului

Obiectivele specifice ale cursului vizează, din perspectiva studentului: dezvoltarea capacității de înțelegere și aplicare a instrumentelor/metodelor specifice utilizate în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare și a planului de acțiune locală; dezvoltarea capacitații de înțelegere a specificului programelor operaționale naționale care facilitează accesul la finanțare pe baza planului de acțiune locală; capacitatea de a înțelege și utiliza instrumentele bugetării participative; dezvoltarea capacității de a înțelege conceptele de plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, plan de mobilitate urbană, plan de dezvoltare metropolitană,  zonă urbană funcțională, oraș inteligent/smart city, oraș digital, strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  strategie integrată de dezvoltare locală etc.; dezvoltarea capacității de a înțelege rolul principiilor de dezvoltare durabilă și dezvoltare integrată în planificarea dezvoltării locale; dezvoltarea capacității de a înțelege mecanismele de implementare a planurilor de acțiune locală; capacitatea de a înțelege și utiliza metode de monitorizare a implementării planurilor de acțiune locală; capacitatea de a evalua planuri de acțiune locală și stadiul implementării acestora.


obiectiv general

Familiarizarea studenților cu principalii termeni şi conceptele specifice managementului proiectelor

Obiective specifice

Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de implementare a unor proiecte, precum şi modalităţile de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a proiectelor

Înţelegerea importanței dezvoltării și derulării de proiecte de către structurile administrației publice și cele non-profit

Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-          familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte;

-          recunoaşterea elementelor specifice din cadrul ciclului de proiect;

-          evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private;

-          cunoaşterea principalelor documente suport utilizate în domeniul proiectelor.


Evaluarea impactului se refera la evaluarea efectelor interventiilor pe termen mediu si lung, pe de o parte si la masurarea efectelor nete ale acestora pe de alta parte.

Raluca Antonie_EVALUAREA PROGRAMELOR. EVALUAREA IMPACTULUI.pdfRaluca Antonie_EVALUAREA PROGRAMELOR. EVALUAREA IMPACTULUI.pdf

Prin cursul „Planul de acțiune locală - dezvoltare, implementare și evaluare” se urmărește familiarizarea studenților cu aplicarea metodelor și tehnicilor de elaborare, implementare și evaluare a planurilor de acțiune locală. Prin materialele propuse și prin activitățile tutoriale urmărim să facilităm înțelegerea și aplicarea de către studenți a metodelor specifice de elaborare și evaluare a planurilor de acțiune locală ale comunităților urbane și rurale în contextul planificării participative a dezvoltării locale și a accesului la finanțare.

Obiectivele specifice ale cursului vizează, din perspectiva studentului: dezvoltarea capacității de înțelegere și aplicare a instrumentelor/metodelor specifice utilizate în vederea elaborării planului de acțiune locală; dezvoltarea capacitații de înțelegere a specificului programelor operaționale naționale care facilitează accesul la finanțare pe baza planului de acțiune locală; capacitatea de a înțelege și utiliza instrumentele bugetării participative; dezvoltarea capacității de a înțelege conceptele de plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, plan de mobilitate urbană, plan de dezvoltare metropolitană,  zonă urbană funcțională, oraș inteligent/smart city, oraș digital, strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  strategie integrată de dezvoltare locală etc.; dezvoltarea capacității de a înțelege rolul principiilor de dezvoltare durabilă, dezvoltare sustenabilă și dezvoltare integrată în planificarea dezvoltării locale; dezvoltarea capacității de a înțelege mecanismele de implementare a planurilor de acțiune locală; capacitatea de a înțelege și utiliza metode de monitorizare a implementării planurilor de acțiune locală; capacitatea de a evalua planuri de acțiune locală și stadiul implementării acestora.


Cursul urmareste dobândirea de catre studenti a unui set cunoștințe și abilități de bază în interpretarea și realizarea de analize cost-beneficiu si familiarizarea cu terminologia specifică acestora.