Disciplina ”Strategii de PR organizațional” urmărește să familiarizeze studenții cu aspecte teoretice și practice privind comunicarea internă și externă a organizațiilor, ilustrând rolul fundamental al sectorului resurse umane. În acest sens, pe parcursul întregului semestru, se va face apel la studii de caz reale, care să confere o dimensiune practică elementelor teoretice discutate.

Procesul de elaborare a unei astfel de lucrări este unul complex, care concentrează toate resursele intelectuale ale autorului, în aşa fel încât rezultatul final să corespundă celor mai înalte standarde. Vom urmări, prin urmare, câteva obiective majore: 

  • Să explicăm ce presupune realizarea unei lucrări de disertație în domeniul științelor comunicării

  • Să încurajăm gândirea analitică, critică, riguroasă, științifică

  • Să recapitulăm principalele metode și instrumente de cercetare în științele comunicării


Ghid de realizare a Disertației_Master PR.pdfGhid de realizare a Disertației_Master PR.pdf

Astăzi afacerile tind să-şi schimbe concepţiile şi atitudinile cu privire la mediul social în care s-au născut. Răspunsul la întrebarea de ce există o afacere sau o companie, nu se mai rezumă la aspectele de ordin economic ci se învârte şi în jurul altor responsabilităţi. Companiile tind spre ideal de cetăţeni responsabili şi buni vecini ai comunităţilor în care activează. Statutul de persoană a corporaţiei este tot mai întâlnit în scrierile de specialitate şi în activitatea complexă a companiilor. Dacă o corporaţie poate fi sau nu considerată a avea personalitate este un subiect controversat. Astfel “Unii argumentează că o corporaţie nu este o persoană deloc. … Alţii că o corporaţie nu este doar o creatură a legii şi că este o asociaţie creată de comun acord de către persoanele care o compun”. Pentru unii corporaţia nu este altceva decât o construcţie a legii şi a omului. Pentru ceilalţi ea nu ar exista dacă nu ar fi implicaţi indivizii în acţiunile ei şi în întreaga sa entitate, iar drepturile, datoriile şi responsabilităţile ei sunt reprezentate de drepturile, datoriile şi responsabilităţile celor care au creat-o, ea neavând posibilitatea de a decide şi acţiona singură în absenţa acestora. O a treia categorie susţin că “o corporaţie este o persoană reală, nu artificială, o entitate funcţională. Este o realitate independentă care există ca un fapt obiectiv şi are o prezenţă reală în societate”. Rolul corporaţiei este în fond unul foarte complex şi nici una dintre motivaţiile uneia sau alteia dintre cele trei părţi nu poate oferi o viziune de ansamblu, reală a existenţei sale. “Corporaţia poate fi văzută separat de lentilele filozofice, legale, morale, teoretice, politice, sociologice, psihologice, teoriilor organizaţionale, teologice şi economice, care fiecare subliniază diferite caracteristici esenţiale a corporaţiei ca persoană”. Luate împreună, toate aceste dimensiuni, conduc corporaţia spre o entitate multi-dimesională, cu responsabilităţi multiple, în funcţie de unghiul din care este privită. 

Suport de curs CSR_2021.pdfSuport de curs CSR_2021.pdf

Cursul de personal branding îşi propune să familiarizeze studentul cu strategiile de creare şi consolidare a

imaginii personale. Abordarea practică a cursului, de tip laborator va permite studentului să acumuleze

informaţii utile propriei persoane. Abordarea va fi axată pe fiecare student în parte ce va participa activ la

orele de curs prin realizarea tuturor exerciţiilor practice ce pregătesc strategia de branding personal a

fiecăruia. Pe parcursul orelor de curs, studentul va învăţa să se autocunoască, autoanalizeze şi mai ales să-şi

construiască singur o imagine personală utilă în viitoarea activitate profesională. Ne propunem astfel, prin

tehnicile de lucru abordate, să venim în întâmpinarea dificultăților de autocunoaștere şi promovare a

studentului. Aşadar, cursul îşi propune să fie un laborator de realizare a brandului personal pentru fiecare

student.

Dobândire de cunoștințe și abilități care să le fie de ajutor studenților în demersul de gestionare și administrare a problemelor și activităților specifice din domeniul marketingului, promovării si al comunicarii

Disciplina ”Strategii de PR organizațional” urmărește să familiarizeze studenții cu aspecte teoretice și practice privind comunicarea internă și și externă a organizațiilor, ilustrând rolul fundamental al sectorului resurse umane. În acest sens, pe parcursul întregului semestru, se va face apel la studii de caz reale, care să confere o dimensiune practică elementelor teoretice discutate.

FD_ StrategiiPR_Zi_2020-2021.pdfFD_ StrategiiPR_Zi_2020-2021.pdf